חנה סלוצקי מודה: מסוכן לפנות לשירותי הרווחה

בראיון חושפני מודה פקידת סעד ראשית לחוק הנוער, חנה סלוצקי כי משפחות שפונות לשירותי הרווחה לקבלת עזרה מסתכנות באיבוד ילדיהן ובהטלת רפש על שמן הטוב.

סלוצקי אף מודה כי פקידי הסעד מפעילים מאניפולציות על המשפחות כאשר מחד מגלים כלפיהן אמפטיה מזוייפת למצוקתן על מנת להוציא מהן מידע ולאחר מכן משתמשים במידע הזה כדי להתלונן במשטרה ולהוציא ילדים מהבית.

כמו כן יוצאת סלוצקי נגד ארגוני האבות ומגדירה אותו כ"גל" אשר פוגע בעבודתן של פקידות הסעד.