הצעה לתיקון בחוק הנוער – זכותה של משפחה להביא איש מקצוע מטעמה בכלל זה עובד סוציאלי מטעמה אל דיונים משפטיים בעניני קטינים

הכנסת השבע-עשרה

 

 

הצעת חוק של חבר הכנסת

נסים זאב

                                                                פ/3987/17              

 

הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון – ליווי על ידי איש מקצוע מטעם המשפחה), התשס"ח-2008

 

תיקון סעיף 14

1.

בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960[1], בסעיף 3, האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא:

 

 

(ב)       בדיון בעניינו של קטין, רשאי האחראי על הקטין שילווה אותו בדיון איש מקצוע על פי בחירתו, וזכאי להציע לבית המשפט לנקוט בדרך חלופית לדרך שביקש פקיד הסעד מבית המשפט; בסעיף זה, "איש מקצוע" – עובד סוציאלי, פסיכולוג או קרימינולוג קליני;

דברי הסבר

בדיונים המתנהלים בבתי המשפט לנוער, בית המשפט לענייני משפחה או בבתי הדין הדתיים, אודות קטינים בנושאים הנוגעים לעניינו של קטין נזקק,  קיים הצורך כי למשפחה תהיה הזכות להיות מלווה על ידי עובד סוציאלי מטעמה מהסיבות הבאות:

 

א.      היות ובתהליכים אלה בדרך כלל מופיעים אנשי מקצוע (עובד סוציאלי ופקיד סעד), וישנם טענות על מצב הילדים וכן על תפקוד ההורים, חשוב שאיש מקצוע יעמוד לצד ההורים בהצגת פני הדברים וכנאמן מטעמם להליך.

 

ב.      זכות המשפחה להליך הוגן:  שירותי הרווחה בדרך כלל  מופיעים עם אנשי מקצוע, ואילו עורך הדין המייצג את המשפחה אינו מהווה איזון מקצועי בפני השופט, ועל כן חשוב לצורך האיזון לתת אפשרות למשפחה להביא איש מקצוע מטעמם לדיון המשפטי, כדי לייעץ ולעזור לעורך הדין שמייצגם בתחום המקצועי.

 

ג.        זכות המשפחה להעמיד לצידה איש מקצוע בדיונים:  חשוב שלפני בית המשפט תוצג קשת דעות מקצועיות וכן שעורך הדין של המשפחה או המשפחה יוכלו להתייעץ עם איש מקצוע תוך כדי הדיון.  לבית המשפט אין את הכלים המקצועיים והידע. העובד הסוציאלי נתפס כמומחה בבית המשפט, בכך הוא יכול להשפיע על גורלו של הילד או המשפחה.

 

בנוסף, מוצע כי למשפחה תהיה הזכות להציע תכנית טיפול אלטרנטיבית לבית המשפט וזאת בהתאם להמלצות ועדת "גילת".

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בתמוז התשס"ח – 28.7.08

 [1] ס"ח התש"ן, עמ' 52.