מעשים מגונים בבית משפחה אומנת

Follow Up

לפני כ-7 חדשים הוגש כתב אישום נגד אב במשפחה אומנת אשר ביצע מעשים מגונים לנגד עיניה של נערה שגרה בביתו במסגרת אומנה. הנערה צילמה את המעשים הללו בטלפון סלולארי.

האם מישהו יודע מה עלה בגורל כתב האישום?

עובדת רווחה שהורחקה מסיור במעון לנשים מוכות תפוצה ב-10 אלף שקל

   נורית רוט | הארץ

 

טובה אביעד, עובדת במשרד הרווחה, תפוצה על ידי נציבות שירות המדינה ב-10 אלף שקל בגין לשון הרע, לאחר שאולצה לעזוב סיור עקב הליך משמעתי על הטרדה מינית המתנהל נגד בעלה בבית הדין של הנציבות.

 

אביעד הוזמנה לפני שלוש שנים על ידי הממונה על מעמד האשה במשרד החינוך לסיור במעונות לנשים מוכות, שאותו אירגנה הממונה המנוחה על קידום ושילוב נשים בנציבות, עו"ד רבקה שקד.

 

לטענת אביעד, כאשר היתה באוטובוס בדרכה לסיור, התבקשה לרדת ולגשת אל שקד. לטענת אביעד, שקד מנעה ממנה בפרהסיה לצאת לסיור מכיוון שהיא תומכת בבעלה בהליך המשמעתי, בזמן שהמשתתפות בסיור ליוו נשים המתלוננות נגד בעליהן בהליך דומה, ולכן השתתפות אביעד בסיור תפגע בחובה האתית של המלוות.

 

"יש לראות בחומרה את דברי שקד, שדווקא היא שאמונה מתוקף תפקידה על שמירת זכויות הפרט וזכויות נשים, אמרה את דברים שהיה בהם כדי לפגוע בתובעת בשל תמיכתה בבעלה", קבעה השופטת מרים ליפשיץ-פריבס, וחייבה את הנציבות בפיצוי בסך 10 אלף שקל ובתשלום הוצאות ושכר טרחה בסך 4,000 שקל.